cantabile [wym. kantabile; wł.] - śpiewnie; określenie wykonawcze
 
Edukacja Muzyczna
 
 
 
 
Zapraszamy wkrótce
 
   
 
Nasze propozycje edukacyjne:
Ocena predyspozycji do nauki muzyki
Szkoła muzyczna I stopnia dla dzieci od 6 roku życia i młodzieży
Nauka gry na instrumentach dla dzieci od 3 roku życia
Zajęcia umuzykalniające dla dzieci, młodzieży i dorosłych
   
 
Jesteśmy otwarci na możliwości i potrzeby dzieci
Zdolności, zainteresowania i możliwości dzieci są zróżnicowane. Każde z nich wymaga innej linii rozwoju.
Ważne jest, by poznać rodzaj uzdolnień dziecka, a przy wyborze kierunku artystycznego uwzględniać jego indywidualny charakter i zamiłowanie.
Przyświeca nam myśl Leonarda Bernsteina:
"Nauka muzyki powinna być dla dzieci tak naturalna jak jedzenie
i przynosić tyle radości, ile daje zabawa piłką."
   
 
  Znanych jest szereg metod rozpoznawania uzdolnień muzycznych, stosowanych na egzaminach wstępnych do szkół muzycznych. Sprawdzają się one wobec dzieci 7-letnich i starszych, dość często jednak zawodzą w przypadku dzieci przed skokiem rozwojowym.
Choć zdarza się, że dzieci młodsze wypadają dobrze podczas takich testów, to jednak jedno czy dwa kilkunastominutowe spotkania najczęściej nie wystarczają aby możliwe było dokonanie realnej oceny predyspozycji muzycznych. Potrzeba więcej czasu, by dziecko mogło oswoić się z nową sytuacją i w sposób nieskrępowany miało szansę wykonać proponowane zabawy i ćwiczenia.
  Niezbędne jest stworzenie szeregu sprzyjających okazji, by dziecko mogło zaznać przyjemności wynikającej z udanej realizacji nawet najprostszych zadań muzycznych. Dopiero takie rozłożone w czasie kontakty z dzieckiem pozwolą na pełniejszą ocenę jego predyspozycji i pomogą w podjęciu decyzji dotyczących ewentualnego kształcenia muzycznego.
  Dotyczy to także wyboru instrumentu. W przypadku dziecka 5 i 6-letniego nie można wiele powiedzieć bez podjęcia praktycznych prób. Podstawą jest, by dziecku instrument się podobał, by lubiło jego dźwięk. Jeżeli ma ono poświęcać swój czas na naukę gry, powinno robić to z przyjemnością. Założeniem jest, aby instrument był dla dziecka ulubioną zabawką i by "bawiło" się nią często i chętnie.
  W początkowym etapie nauki dobrze jest, jeżeli ruchy dziecka są zgrabne, zwinne, skoordynowane. Znaczenie ma zwłaszcza koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Dziecko powinno mieć rozwiniętą równowagę. Jednak znaczenie wielu różnych, występujących na tym etapie rozwojowym niedostatków udaje się zminimalizować jeżeli kontaktom dziecka z muzyką towarzyszy radość, zainteresowanie, a z czasem - zamiłowanie.
 
Zapamiętaj:
 
   
 
  Coaching Warszawa
  Kształcenie słuchu online i nie tylko...
  Edukacja artystyczna
  Nauka gry na skrzypcach metodą Suzuki
 
   

Sponsored by Vinella